Personali rahulolu-uuring

Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele.
5-täiesti nõus, 4-pigem nõus, 3-ei oska vastata, 2-pigem ei ole nõus, 1-üldse ei ole nõus

*Ettevõttes on avatud õhkkond5 4 3 2 1

*Ettevõttes toetatakse töötajate arengut5 4 3 2 1

*Ettevõttes on hea meeskonnatöö5 4 3 2 1

*Ettevõttel on hea maine5 4 3 2 1

*Ettevõte on hästi juhitud5 4 3 2 1

*Juhtkond väärtustab töötajaid5 4 3 2 1

*Juhtkond oskab probleemidega toime tulla5 4 3 2 1

*Olen rahul oma töötingimustega5 4 3 2 1

*Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid5 4 3 2 1

*Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt5 4 3 2 1

*Minu töö võimaldab mul kasutada oma võimeid, teadmisi ning oskuseid.5 4 3 2 1

*Mul on võimalik saada motiveerivaid ja väljakutseid pakkuvaid tööülesandeid5 4 3 2 1

*Saan oma töö kohta tagasisidet5 4 3 2 1

*Tunnen, et minu tööd hinnatakse5 4 3 2 1

*Mõistan töö tasustamise põhimõtteid5 4 3 2 1

*Olen kursis töötajatele mõeldud soodustustega5 4 3 2 1

*Mulle meeldib minu töö5 4 3 2 1

*Olen üldiselt ettevõttega rahul5 4 3 2 1