Personali rahulolu-uuring

 
Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele.
5-täiesti nõus, 4-pigem nõus, 3-ei oska vastata, 2-pigem ei ole nõus, 1-üldse ei ole nõus

*Ettevõttes on avatud õhkkond

*Ettevõttes toetatakse töötajate arengut

*Ettevõttes on hea meeskonnatöö

*Ettevõttel on hea maine

*Ettevõte on hästi juhitud

*Juhtkond väärtustab töötajaid

*Juhtkond oskab probleemidega toime tulla

*Olen rahul oma töötingimustega

*Mul on olemas kõik tööks vajalikud vahendid

*Töö tegemiseks vajalik informatsioon jõuab minuni õigeaegselt

*Minu töö võimaldab mul kasutada oma võimeid, teadmisi ning oskuseid.

*Mul on võimalik saada motiveerivaid ja väljakutseid pakkuvaid tööülesandeid

*Saan oma töö kohta tagasisidet

*Tunnen, et minu tööd hinnatakse

*Mõistan töö tasustamise põhimõtteid

*Olen kursis töötajatele mõeldud soodustustega

*Mulle meeldib minu töö

*Olen üldiselt ettevõttega rahul