Personali hindamine

Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele.
1 - ebarahuldav, 2 - kasin, 3 - rahuldav, 4 - hea, 5 - suurepärane
*Hinnatava nimi:
AVATUS JA PAINDLIKKUS
*Valmisolek ja avatus muutusteks1 2 3 4 5
*Enese erialane arendamine1 2 3 4 5
*Uute olukordadega ning ülesannetega kohanemine1 2 3 4 5
*Organisatsiooni toimimise ja eesmärkide tundmine1 2 3 4 5
Soovi korral lisa kommentaar.
KOOSTÖÖ JA SUHTLEMISOSKUS
*Info ja teadmiste jagamine1 2 3 4 5
*Kaasa mõtlemine ning tegutsemine1 2 3 4 5
*Koostöö algatamine ja organiseerimine1 2 3 4 5
*Kolleegidega arvestamine1 2 3 4 5
*Usaldusväärsus1 2 3 4 5
Soovi korral lisa kommentaar.
KLIENDIKESKSUS
*Kliendi vajadustele keskendumine1 2 3 4 5
*Professionaalse abi pakkumine1 2 3 4 5
*Usaldusväärsete suhete hoidmine1 2 3 4 5
*Ettevõtte hea maine eest seismine1 2 3 4 5
Soovi korral lisa kommentaar.
EFEKTIIVSUS JA TULEMUSLIKKUS
*Eesmärkidele keskendumine1 2 3 4 5
*Tehtud töö kvaliteet1 2 3 4 5
*Ajajuhtimine1 2 3 4 5
*Tähtaegadest kinnipidamine1 2 3 4 5
Soovi korral lisa kommentaar.
Antud rahuloluküsitlus on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.