Rahuloluküsitlus

Hea lapsevanem,

Palun Teil osaleda [lasteaia] korraldatud rahulolu-uuringus.
Täites ära järgneva küsimustiku hindate tehtud tööd ja saate avaldada arvamust lasteaiale olulistel teemadel.

Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele.
5-väga hea, 4-hea, 3-rahuldav, 2-kasin, 1-puudulik
*1. Informatsiooni kättesaadavus.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*2. Hinnang õpi- ja mängukeskkonnale.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*3. Hinnang lapse arengule.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*4. Üldine rahulolu lasteaiaga.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*5. Hinnang menüü vaheldusrikkusele.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*6. Hinnang lasteaia ja lastevanemate vahelisele koostööle.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*7. Hinnang lasteaias toimuvatele üritustele.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*8. Hinnang lasteaia mainele.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
*9. Rahulolu lasteaia personaliga.5 4 3 2 1
Palun põhjendage oma vastust.
10. Ettepanekud ja märkused.
Antud rahulolu-uuring on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!


See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.