Kliendi rahuloluküsitlus

Palume osaleda Teil järgnevas uuringus, et saaksime
saadud info põhjal oma teenuste kvaliteeti parendada.
Kuidas hindate oma rahulolu [ettevõtte] teenustega?
Kui valisite "pigem ei ole rahul" või "üldse ei ole rahul", palun põhjendage!
Kui sageli kasutate [ettevõtte] teenuseid?
Kui kaua oled kasutanud [ettevõtte] teenuseid?
Palun valige skaalal number, mis vastab kõige täpsemini Teie arvamusele [ettevõtte] teenuste kohta.
5-väga rahul, 4-pigem rahul, 3-ei oska öelda, 2-pigem ei ole rahul, 1-üldse ei ole rahul
*Hind
*Kvaliteet
*Teenuste kättesaadavus
*Klienditeenindus
Kuidas hindate [ettevõtte] teenuseid võrreldes teiste turul olevate sarnaste teenustega?
Kas Teil on esinenud probleeme [ettevõtte] teenuste kasutamisel?
Hinnake oma rahulolu probleemide lahendamisega ja tulemustega?
Kaebused, ettepanekud ning kommentaarid:
Antud rahuloluküsitlus on näidis!

Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.