Uurimustöö bioloogias

Teen bioloogias uurimustööd, kui soovid mulle selles abiks olla, vasta küsimustele!
*Minu vanus 
*Minu suguN M 
*Olen proovinud alkoholijah
ei ütle
ei
 
*Olen olnud purjusjah
harva
ei
 
*Olen oksendanud pärast alkoholli joomistjah
ei mäleta
ei
 
*Esimest korda proovisin alkoholi aastaselt
*Loetletud jookidest on alkohoolsed... (mitme valimiseks Ctrl+hiireklõps)
*Alkohol on ohtlikjah
ei tea
ei
 
*Meie peres tarvitavad alkoholi (mitme valimiseks Ctrl+hiireklõps)
*Alkoholi tarvitamine lõpeb enamasti alkoholismigajah
ei tea
ei
 
*Peamine põhjus, miks noored tarvitavad alkoholi  
*Alkohol on rohkem kahjulik...meestele
naistele
 
Tarbin alkoholil keskmiselt 
Antud uurimustöö on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.