Kontrolltöö - inimese ontogenees

Palun loe enne vastamist küsimus korralikult läbi!
*Nimi
*Klass11a
11b

*Kuupäev
Kas lause on tõene või väär? Vale väite korral kirjuta õige lause!
*Kõik inimese rakud on diploidse kromosoomistikuga.tõene väär
(Kirjuta siia õige vastus)
*Polotsüütides ja ovotsüütides on identsed geenidtõene väär
(Kirjuta siia õige vastus)
*Isendi soo määravad sugukromosoomidtõene väär
(Kirjuta siia õige vastus)
Lõpeta lause!
*Teratogeeniks nimetatakse
*Ontogenees on
*Folliikul on
Vali õige vastus!
*Inimese munarakk on viljastumisvõimeline keskmiselt
*Bioloogilise surma tunnuseks on
*Lootesse lähevad läbi platsenta
(mitme variandi valimiseks Ctrl+hiireklõps)
Selgita pikemalt!
*Millised on bioenergeetilise reegli tõendid inimese embrüogeneesis?
Vasta lühidalt!
*Minu munarakku kujuneb inimesel ühest ovogoonist?
*Kuidas võib veel nimetada karikloodet?
*Mitu päeva kestab keskmiselt spermatogeneesi tsükkel inimesel?
*Mitu spermatosoidi võib viljastada ühe munaraku inimesel?
Antud kontrolltöö on näidis!
Registreerunud kasutajatel on võimalik näidisformulare endale kopeerida, muuta ja kasutusele võtta!

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.