AASTA ÕPPIJA

Õppimine täiskasvueas on muutumas normiks ja üha enam inimesi asub uusi teadmisi omandama, et parandada elukvaliteeti. Õpiteele asumine pere ja töö kõrvalt nõuab head aja planeerimise oskust, pere ja lähedaste tuge ning tugevat motivatsiooni.


Kutsume üles märkama ja tunnustama tublisid täiskasvanud õppijaid sinu perekonnas, sõprade ringis, õppeasutuses, kogukonnas, töökohal ja mujal, et jagada nende positiivseid lugusid ning innustada täiskasvanuid osalema elukestvas õppes!


Tunnustamise eesmärk on väärtustada elukestvat õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi õppimisest ja saavutustest.


 Aasta õppija on TÄISKASVANUD INIMENE,  • kelle elus on õppimine kaasa toonud positiivse muutuse töö- ja perekonnaelus ning ühiskondlikus tegevuses;

  • kes on vähemalt kahe eelneva aasta jooksul õppimisega seotud olnud (õpib täiskasvanute gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses, kursustel jm);

  • kes on leidnud tänu õpingutele uue väljakutse teisel tegevusalal;

  • kes on suutnud õppima kaasata oma sõpru, kolleege, pereliikmeid jt ja osaleb kogukonna/organisatsiooni õpikeskkonna arendamises;

  • kes on julgenud ja tahtnud täiskasvanuna oma elus teha muutusi ja ellu viia oma unistusi;

  • kes on eakana säilitanud õpihimu, osaleb aktiivselt kursustel, huviringides jm.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
*Vanus (kuupäev/kuu/aasta)
*Töökoht/ amet
*Elukoht
Maakond
Vald/Linn
*Telefon
*E-post
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Töökoht/amet
Maakond
Vald/Linn
*Telefon
*E-post
*Hariduskäik
Põhjenda- Miks just tema? Millise muutuse on täiskasvanuna õppimine tema ellu toonud?
Õppimisega kaasnenud muutused ja tulemused
Kirjelda, millise positiivse muutuse on õppimine kaasa toonud töös, perekonnaelus ja/või ühiskondlikus tegevuses.
Õpingud viimasel kahel aastal
*Millistel koolitustel, kursustel on õppija osalenud viimasel kahel aastal (vähemalt üks pikk ja/või paar lühikursust, õpib täiskasvanute gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, avatud ülikoolis, vabahariduslikus koolituskeskuses, tööalases täiendõppes jm).
*Kas ja kuidas õppija planeerib oma edasist õpitegevust elukestvas õppes?
Koostöö organisatsioonis/kogukonnas
*Kas ja kuidas lööb õppija kaasa oma organisatsiooni/kogukonna töös, edendades elukestvat õpet?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.