AASTA ÕPITEGU

Elukestev õppimine ja täiskasvanute õppimist toetavate tegevuste elluviimine aitab muutuvas elukeskkonnas paremini kohaneda, püsida konkurentsivõimelisena ning elada täisväärtuslikumat elu.
Meie valla/linna õpitegu on hea võimalus kohalikel omavalitsustel märgata ning tunnustada aktiivseid kogukonna liikmeid, kelle ühistegevuse kaudu saavad täiskasvanud uusi oskusi, teadmisi ja õpikogemusi. Õpitegu innustab kogukonna liikmeid osalema elukestvas õppes.


Kutsume üles märkama ja tunnustama oma valla/linna õpitegu!
Tunnustamise eesmärk on väärtustada kohalikes omavalitsustes toimuvat täiskasvanute kogukondlikku õppimist.


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või õpiteo tegija(d) ise kahe soovitaja olemasolul.


Meie valla/linna õpitegu on täiskasvanute õppimist edendav tegu,  • mille käigus on täiskasvanud kohalikes omavalitsustes toimunud kogukondlike ettevõtmiste/sündmuste kaudu saanud julgust osalemiseks elukestvas õppes;

  • mille käigus on täiskasvanud saanud uusi teadmisi ja oskusi, mis aitavad neil edukamalt toime tulla;

  • mis koostöös partneritega on aidanud kaasa teadlikkuse tõstmisele õppimisvõimalustest täiskasvanuna.


Meie valla/linna õpiteo (sündmuse, projekti, töötoa, kursuse, huviringi jne) on ellu viinud organisatsioon, kogukond, sõpruskond, grupp jne.

KANDIDAADI ANDMED
*Õpiteo nimetus
Maakond
Vald/Linn
Kontaktisik
*Kontaktisiku telefon
*Kontaktisiku e-post
Asutuse või õpiteo veebilink (kui on)
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Töökoht/amet
Maakond
Vald/Linn
*Telefon
*E-post
Õpiteo kirjeldus
*- Milles seisnes õpitegu?
- Kes osalesid?
- Milline on ajaperiood?
- Millised tegevused ellu viidi?
- KOVi roll õpiteo elluviimisel?
Õpiteo tulemus ja mõju
*Milline on õpiteo tulemus?
*Kuidas on õpitegu mõjutanud õpiteost osa saajaid ja kogukonda laiemalt?

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.