AASTA KOOLITAJA

Tunnustamise eesmärgiks on väärtustada elukestvat õppimist ja elukestvaks õppeks võimaluste loomist


Tunnustamiseks võivad kandidaadi esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud või kandideeriv isik ise kahe soovitaja olemasolul. Palume tuua konkreetseid näiteid kandidaadi koolitamistegevustest ja saavutustest.


Aasta koolitaja on isik,  • kes on täiskasvanute koolitajana tegev avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris;

  • kes toetab täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil;

  • kes tegeleb süstemaatiliselt enesetäiendamisega;

  • kes panustab täiskasvanuhariduse valdkondlikku arengusse;

  • kes omab täiskasvanute koolitaja, täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri ja/või kutseõpetaja kutset (soovituslik).Kutsega koolitaja kompetentsid on tõendatud ja ta rakendab neid igapäevatöös.

KANDIDAADI ANDMED
*Nimi
*Maakond
*Vald/linn
*Sünniaeg (kuupäev/kuu/aasta)
*Hariduskäik
*Organisatsioon/ amet
*Aadress
*Telefon
*E-post
ESITAJA ANDMED
*Nimi
*Organisatisoon/ amet
*Maakond
*Vald/linn
*Telefon
*E-post
Miks just tema (põhjenda täpsemalt)?
*Milliste tegevustega on koolitaja sel aastal silma paistnud?
Koolitaja enesearendamine
*Millistes koolitusvaldkondades ta edukalt tegutseb?
*Kuidas koolitaja toetab õppija enesearengut?
*Kuidas koolitaja ennast täiendab?
*Kas koolitaja omab täiskasvanute koolitaja, täiskasvanute koolitaja-suhtlemistreeneri ja/või kutseõpetaja kutset?
Täiskasvanuhariduse valdkondlik arendustegevus
*Milliste tegevuste kaudu koolitaja populariseerib täiskasvanuharidust?
*Milline on koolitaja valdkondlik arendustegevus?
Näiteks koolitajate koolitamine, avalikud sõnavõtud, uurimistööd, praktikantide juhendamine, mentoriks olemine, artiklite koostamine, ettekanded valdkonna üritustel, blogimine, võrgustikes ja erialaliitude töös osalemine vms.

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.