Hiiumaa Ametikooli täienduskoolitusele registreerimine

*Vali koolitus
*Ees- ja perekonnanimi
*Isikukood
Isikukood on vajalik kehtiva tunnistuse või tõendi väljastamiseks
*Osaleja telefoni nr
*Osaleja e-maili aadress
*Osaleja postiaadress (maja, tänav, küla/asula, vald/linn, postiindeks, maakond)
Postiaadress on vajalik koolitusarve koostamisel ning vajadusel tunnistuse või tõendi kätte toimetamisel
*Koolitusel osaleja ja koolitusarve eest tasuja andmed on samad?

Kui vastasid JAH, siis täiendavaid lahtreid täitma ei pea
Kui vastasid EI, siis palume täita allolevad lahtrid
Arve saaja ees- ja perekonnanimi / ettevõtte nimi
Arve saaja telefoninr
Arve saaja e-maili aadress
Arve saaja postiaadress (maja, tänav, küla/asula, vald/linn, postiindeks, maakond)
Lisainfo ja kommentaarid
Siia saad märkida lisainfot seoses sobivate koolituspäevade, transpordi, toitlustuse vms-ga

Registreerimissoovi saatmisega kinnitan, et olen tutvunud Hiiumaa ametikooli täiendusõppe ÕPPEKORRALDUSEESKIRJAGA

See vorm on koostatud kasutades küsitluste, ankeetide ja uuringute koostamise teenust eFormular.